Szczegóły

Tytuł artykułu

Deep-sea Benthic Ostracodes from Multiple Core and Epibenthic Sledge Samples in Icelandic Waters

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Icelandic ; Ostracoda ; shelf−edge ; lower−bathyal ; IceAGE ; biogeography

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

341-360

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0001

×