Szczegóły

Tytuł artykułu

Discovery of Swimming Males of Paratanaoidea (Tanaidacea)

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Icelandic waters ; IceAGE ; Crustacea ; sexual dimorphism ; biodiversity ; barcoding

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

415-453

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0022

×