Szczegóły

Tytuł artykułu

The Northernmost Populations of Tetraspora Gelatinosa (Chlorophyta) from Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; green algae ; Volvocales ; pseudocilia

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

521-538

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0027

×