Szczegóły

Tytuł artykułu

Ecology of moss dwelling ciliates from King George Island, Antarctic: the effect of environmental parameters

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; King George Island ; ciliates ; biodiversity ; bryophytes

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

609-625

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0026

×