Szczegóły

Tytuł artykułu

Ecology of moss dwelling ciliates from King George Island, Antarctic: the effect of environmental parameters

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0026

×