Szczegóły

Tytuł artykułu

Cold stress effects on organelle ultrastructure in polar Caryophyllaceae species

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Arctic ; West Antarctic ; Cerastium alpinum ; Colobanthus quitensis ; Sileneinvolucrata ; cold stress ; organelles

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

627-646

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.2478/popore−2014−0029

×