Szczegóły

Tytuł artykułu

“Bottomsets” of the lava−fed delta of James Ross Island Volcanic Group, Ulu Peninsula, James Ross Island, Antarctica

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctica ; James Ross Island ; lava−fed delta ; lithofacies ; Pliocene

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

1-24

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.1515/popore−2015−0002

×