Szczegóły

Tytuł artykułu

Bryozoan internal moulds from the La Meseta Formation (Eocene) of Seymour Island, Antarctic Peninsula

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctica ; Seymour Island ; La Meseta Formation ; Eocene ; Bryozoans

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

25-49

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.1515/popore−2015−0003

×