Szczegóły

Tytuł artykułu

New insights into the 21 November 2000 tsunami in West Greenland from analyses of the tree−ring structure of Salix glauca

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.1515/popore−2015−0005

×