Szczegóły

Tytuł artykułu

Genetic variability of Colobanthus quitensis from King George Island (Antarctica)

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; Colobanthus quitensis ; genetic diversity ; iPBS

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

281-295

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.1515/popore−2015−0017

×