Szczegóły

Tytuł artykułu

Two-element acoustic array gives insight into ice-ocean interactions in Hornsund Fjord, Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Tidewater glaciers ; ice melting ; passive acoustics ; Spitsbergen ; Hornsund

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

355-367

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.1515/popore−2015−0025

×