Szczegóły

Tytuł artykułu

Two-element acoustic array gives insight into ice-ocean interactions in Hornsund Fjord, Spitsbergen

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.1515/popore−2015−0025

×