Szczegóły

Tytuł artykułu

Variability of Salpa thompsoni population structure in the Drake Passage in summer season 2010

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; planktonic tunicate ; horizontal distribution ; population structure ; climate change

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

391-404

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.1515/popore−2015−0020

×