Szczegóły

Tytuł artykułu

Diversity and abundance of isopod fauna associated with holdfasts of the brown alga Himantothallus grandifolius in Admiralty Bay, Antarctic

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.1515/popore−2015−0023

×