Szczegóły

Tytuł artykułu

Sedimentary environment, lithostratigraphy and dating of sediment sequences from Arctic lakes Revvatnet and Svartvatnet in Hornsund, Svalbard

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Arctic ; Svalbard ; Hornsun ; Revvatnet ; Svartvatnetd ; sediment ; stratigraphy ; Holocene

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.1515/popore−2016−0005

×