Szczegóły

Tytuł artykułu

Imported anthropogenic bacteria may survive the Antarctic winter and introduce new genes into local bacterial communities

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 37

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Antarctic ; Mendel Station ; antropophilic bacteria ; biological invasions ; spaceflight medicine

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

89-104

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.1515/popore−2016−0001

×