Szczegóły

Tytuł artykułu

Imported anthropogenic bacteria may survive the Antarctic winter and introduce new genes into local bacterial communities

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.1515/popore−2016−0001

×