Szczegóły

Tytuł artykułu

Imported anthropogenic bacteria may survive the Antarctic winter and introduce new genes into local bacterial communities

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2016

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

Antarctic ; Mendel Station ; antropophilic bacteria ; biological invasions ; spaceflight medicine

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.1515/popore−2016−0001

×