Szczegóły

Tytuł artykułu

Invertebrate communities of the High Arctic ponds in Hornsund

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 37

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Słowa kluczowe

aquatic invertebrates ; Arctic ; bird impact ; climate change ; polar lakes

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Zakres

105-119

Wydawca

Committee on Polar Research ; Polish Academy of Sciences

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

DOI

10.1515/popore−2016−0003

×