Szczegóły

Tytuł artykułu

Area, depth and elevation of cryoconite holes in the Arctic do not influence Tardigrada densities

Tytuł czasopisma

Polish Polar Research

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences ; Committee on Polar Research

Identyfikator

ISSN 0138-0338 ; eISSN 2081-8262

×