Szczegóły

Tytuł artykułu

Resources and coping styles utilized by Warsaw adolescents

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2010

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×