Szczegóły

Tytuł artykułu

Determining Risk Factors and Demographic Patterns of Suicide in Tehran

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2010

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×