Szczegóły

Tytuł artykułu

Warning against warnings: Alerted subjects may perform worse. Misinformation, involvement and warning as determinants of witness testimony

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2010

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×