Szczegóły

Tytuł artykułu

Superficial and systemic diagnosis of family

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2010

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2010

Identyfikator

ISSN 0079-2993

Referencje

Andersen J. (1986), An empirical investigation of interaction and relationship patterns in functional and dysfunctional nuclear families and stepfamilies, Family Process, 25, 38. ; M. Barbaro de (1994), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (Introduction to the systemic understanding of the family, 45. ; Baucom D. (1996), Assessing Relationship Standards: The Inventory of Specific Relationship Standards, Journal of Family Psychology, 2, 72, doi.org/10.1037/0893-3200.10.1.72 ; Beauvale A. (2002), Niektóre psychometryczne własności Kwestionariuszy do badania rodziny (Some psychometric properties of family questionnaires), Psychiatria Polska, XXXVI, 1, 29. ; Cierpka M. (1996), Handbuch der Familiendiagnostik (Handbook for family diagnosis). ; Cierpka M. (1994), Die Familienbögen. ; Doherty W. (1984), The Family FIRO Model: A modest proposal for organizing family treatment, Journal of Marital and Family Therapy, 10, 19, doi.org/10.1111/j.1752-0606.1984.tb00562.x ; Epstein N. (1981), Handbook of family therapy, 444. ; Epstein N. (1983), The McMaster Family Assessment Device, Journal of Marital and Family Therapy, 9, 2, 171, doi.org/10.1111/j.1752-0606.1983.tb01497.x ; Epstein N. (1982), Normal Family Processes. ; Ferguson G. (1997), Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice (The statistical analysis in psychology and pedagogy). ; Garson, D. (8.06.2009). Structural Equation Modeling. <a target="_blank" href='http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/structur.htm'>http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/structur.htm</a> ; Jabłoński M. (2007), Wykorzystanie kwestionariusza Manfreda Cierpki w analizie wsparcia rodzinnego u pacjentów z ostrą białaczką (Use of Manfred Cierpka questionnaire in the analysis of the family support in patients with acute leukaemia), Psychiatria Polska, XLI, 6, 799. ; McDaniel S. (1992), Medical Family Therapy. ; McDonald, L., Kysela, G., Drummond, J. & Cathy Wiles, M. & W. (2009). Assessment of the Clinical Utility of a Family Adaptation Model. <a target="_blank" href='http://www.quasar.ualberta.ca/cfrrp/famadap.html'>http://www.quasar.ualberta.ca/cfrrp/famadap.html</a> ; Namysłowska l. (2002), Kwestionariusze Manfreda Cierpki do Oceny Rodziny (Manfred Cierpka questionnaires for family assessment), Psychiatria Polska, XXXVI, 1, 17. ; Pervin L. (1993), Personality: theory and research. ; Ridenour T. (1999), Factor analyses of the Family Assessment Device, Family Process, 38, 497, doi.org/10.1111/j.1545-5300.1999.00497.x ; Schiller M. (1998), Levels of Family Assessment: I. Family, Marital, and Parent-Child Interaction, Journal of Family Psychology, 12, 1, 7. ; Spanier G. (1976), Measuring Dyadic Adjustment: New Scales for Assessing the Quality of Marriage and Similar Dyads, Journal of Marriage and the Family, 38, 1, 15, doi.org/10.2307/350547 ; Steinhauer P. (1984), The process the model of family functioning, Canadian Journal of Psychiatry, 29, 89. ; Świętochowski W. (2002), Kliniczna i empiryczna użyteczność wybranych systemowych modeli rodziny (Clinical and empirical application of the selected models of the family system), Psychologia Rozwojowa, 7, 5, 59. ; Walsh F. (1982), Normal Family Processes. ; Zakrzewska M. (1994), Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych (Factor analysis in developing and verifying psychological models).

DOI

10.2478/v10059-010-0015-1

×