Szczegóły

Tytuł artykułu

Composite Structure of Personal Networks, Age, and Well-being in Poland

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2010

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×