Szczegóły

Tytuł artykułu

Modelling Excessive Internet Use:s Revision of R. Davis's Cognitive-Behavioural Model of Pathological Internet Use

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×