Szczegóły

Tytuł artykułu

A sense of success, perception of economic crisis and the form of occupational activity

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2011

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×