Szczegóły

Tytuł artykułu

"Individual and social determinants of human development. The positive psychology perspective"

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2011

Identyfikator

ISSN 0079-2993

Referencje

Carr A. (2004), Positive psychology. The science of happiness and human strengths. ; Erikson E. (1997), Dzieciństwo i społeczeństwo [Childhood and society]. ; Erikson E. (2002), Dopełniony cykl życia [Fulfilled life course]. ; Haidt J. (2007), Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne [Happiness. From the ancient wisdom to contemporary concepts]. ; Inhelder B. (1970), Od logiki dziecka do logiki młodzieży [From the logic of a child to the logic of a teenager]. ; Peterson C. (2007), Psychologia pozytywna w praktyce [Positive psychology in practice], 263. ; Seligman M. (2004), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka [Positive psychology. The science of human happiness, health, strength and virtues], 18. ; Seligman M. (2005), Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszych możliwości trwałego spełnienia [Authentic happiness. Positive psychology and the actualisation of new possibilities of permanent fulfilment]. ; Trempała J. (2011), Psychologia rozwoju człowieka [Human developmental psychology]. ; Trzebińska E. (2008), Psychologia pozytywna [Positive psychology].

DOI

10.2478/v10059-011-0023-9

×