Details

Title

Basic Hope And Generativity In Middle Adulthood

Journal title

Polish Psychological Bulletin

Yearbook

2011

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee for Psychological Science PAS

Date

2011

Identifier

ISSN 0079-2993

References

Erikson E. (1997), Dzieciństwo i społeczeństwo [Childhood and society]. ; Erikson E. (2002), Dopełniony cykl życia [The life cycle completed]. ; Erikson E. (2004), Tożsamość a cykl życia [Identity and the life cycle]. ; Fromm E. (1992), O sztuce miłości [The art of loving]. ; Gallagher M. (2009), Positive expectancies and mental health: Identifying the unique contributions of hope and optimism, Journal of Positive Psychology, 4, 6, 548, doi.org/10.1080/17439760903157166 ; Hansen T. (2009), Childlessness and psychological well-being in midlife and old age: An examination of parental status effects across a range of outcomes, Social Indicators Research, 94, 2, 343, doi.org/10.1007/s11205-008-9426-1 ; Hyde J. (2002), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice [Women and men: different ways of perceiving differences], 15. ; Kotre J. (1998), Generativity and adult development: How and why we care the next generation, 367, doi.org/10.1037/10288-011 ; Kozielecki J. (2006), Psychologia nadziei [Psychology of hope]. ; Lopez S. (2003), Positive psychological assessment: Handbook of models and measures, 91, doi.org/10.1037/10612-006 ; McAdams D. (2001), Handbook of Midlife Development, 395. ; McAdams D. (1997), Stories of Commitment: The Psychosocial Construction of Generative Lives, Journal of Personality and Social Psychology, 72, 3, 678, doi.org/10.1037/0022-3514.72.3.678 ; Olejnik M. (2003), Psychologia rozwoju człowieka [Human developmental psychology], 234. ; Peterson C. (2007), Psychologia pozytywna w praktyce [Positive psychology in practice], 263. ; Seligman M. (1993), Optymizmu można się nauczyć [Learned optimism]. ; Sękowska M. (2000), Duchowy rozwój człowieka [The spiritual development of man], 45. ; Staudinger U. (2001), Handbook of Midlife Development, 3. ; Trzebińska E. (2008), Psychologia pozytywna [Positive psychology]. ; Trzebiński J. (2007), Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna [Contemporary man in light of dilemmas and challenges: a psychological perspective], 19. ; Trzebiński J. (2003a), Nadzieja, strata i rozwój [Hope, loss and development], Psychologia Jakości Życia, 1, 5. ; Trzebiński J. (2003b), Kwestionariusz nadziei podstawowej BHI-12. Podręcznik [Basic Hope Questionnaire BHI-12. Textbook]. ; Trzebiński J. (2004), Basic Hope as a World-View, Polish Psychological Bulletin, 35, 3, 173. ; Wojciechowska L. (2008a), Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka [On human deveopmental psychology issues], II, 51. ; Wojciechowska L. (2008b), Syndrom pustego gniazda: Dobrostan matek usamodzielniających się dzieci [Empty nest syndrome: the well-being of mothers of children becoming independent].

DOI

10.2478/v10059-011-0025-7

×