Details

Title

The Significance Of Adolescent's Value System In Creating Concept About Their Own Life

Journal title

Polish Psychological Bulletin

Yearbook

2011

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Committee for Psychological Science PAS

Date

2011

Identifier

ISSN 0079-2993

References

Czerwińska-Jasiewicz M. (1995), Self-knowledge of young people in the period of adolescence and their decisions concerning their own future, Polish Quarterly of Developmental Psychology, 2, 1, 91. ; Czerwińska-Jasiewicz M. (1997), Decyzje młodzieży dotyczące własnej przeszłości (uwarunkowania psychospołeczne) [The decisions of adolescents concerning their own future (psychosocial determinants)]. ; Czerwińska-Jasiewicz M. (1995 a), The life goals of adolescents in the changing social situation in Poland, Studia Jagellonica Humani Cultus Progressus, 5, 1, 53. ; Czerwińska-Jasiewicz M. (2001 b), Orientacja przyszłościowa młodzieży [Future orientation of adolescents], Polskie Forum Psychologiczne, 1, 6, 183. ; Czerwińska-Jasiewicz M. (2005), Rozwój psychiczny młodzieży a jej koncepcje dotyczące własnego życia [The psyche development of adolescents and their concepts concerning their own life]. ; Czerwińska-Jasiewicz M. (2007), Adolescent's concepts on their own lives - A new research model and synthesis proposal, Polish Psychological Bulletin, 38, 3, 149. ; Czerwińska-Jasiewicz M. (2011), Psychologia rozwoju Człowieka [Human developmental psychology], 407. ; Erikson E. (1997), Dzieciństwo i społeczeństwo [Childhood and society]. ; Hejnicka-Bezwińska T. (1991), Orientacje życiowe młodzieży [Life orientations of adolescents]. ; Inhelder B. (1970), Od logiki dziecka do logiki młodzieży [From the logic of a child to the logic of a teenager]. ; Jarymowicz M. (1980), Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi [Personality and the social behaviour of people], 439. ; Jawłowska A. (1976), Style życia. Koncepcje, propozycje [Life styles. Concepts, proposals], 205. ; Katra G. (2008), Aktywność prospektywna młodzieży [Prospective activity of adolescents]. ; Kozielecki J. (1975), Psychologiczna teoria decyzji [Psychology of the theory of decisions]. ; Kozielecki J. (1976), Psychologia [Psychology]. ; Kozielecki J. (1992), Psychologia ogólna [General Psychology]. ; Kozielecki, J. (1981). <i>Psychologiczna teoria samowiedzy</i> (The psychological theory of Self-Knowledge) ; Liberska H. (2004), Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania [The temporal perspectives of adolescents. Selected determinants]. ; Matusewicz Cz. (1975), Psychologia wartości [Psychology of values]. ; Mądrzycki T. (1996), Osobowość jako system tworzący i realizujący plany [Personality as a system for creating and fulfilling plans]. ; Miller G. (1980), Plany i struktura zachowania [The plans and structure of behaviour]. ; Niemczyński A. (2000), Szansa na powrót ideałów do rozwoju poznawczego [The chance for the return of ideals to cognitive development], Psychologia Rozwojowa, 5, 1-2, 11. ; Niemczyński A. (1988), Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia [The psyche development of a person during their life course], 223. ; Niemczyński A. (1980), Modele indywidualnego rozwoju człowieka [Models of the individual development of a person]. ; Nurmi J. (1991), How do adolescents see their future? A review of the development of the future orientation and planning, Developmental Review, 11, 1, doi.org/10.1016/0273-2297(91)90002-6 ; Nurmi J. (2002), Navigating through adolescence: European perspective. ; Nuttin J. (1980), Motivation et perspective d'avenir. ; Obuchowska I. (2000), Psychologia Rozwoju Człowieka [Human Developmental Psychology], 2, 163. ; (2004), Character strength and virtues. A handbook and classification. ; Rokeach M. (1973), The nature of human values. ; (1976), Style życia. Koncepcje, propozycje [Life styles. Concepts, proposals]. ; Trempała J. (2000), Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana [Models of psychic development. Time and change]. ; Trempała J. (1996), Dorosłość w oczekiwaniach młodzieży polskiej i fińskiej [Adulthood in the expectations of Polish and Finnish adolescents], Forum Psychologiczne, 1, 59. ; Trempała J. (1998), The anticipated transition to adulthood: Effects of culture and individual experience on Polish and Finnish adolescents' future orientation, The Journal of Psychology, 132, 3, 255, doi.org/10.1080/00223989809599165 ; (2002), Future orientation of adolescents: Theory and research. ; Trempała J. (2011), Psychologia rozwoju człowieka [Human developmental psychology]. ; Walesa Cz. (1988a), Podejmowanie ryzyka przez dzieci i młodzież [Risk taking by children and adolescents]. ; Walesa Cz. (1988b), Psychology lectures at KUL in the 1985/86 academic year. ; Zaleski Z. (1991), Psychologia zachowań celowych [Psychology of purposeful behaviour]. ; Zaleski Z. (1994), Psychology of future orientation.

DOI

10.2478/v10059-011-0026-6

×