Szczegóły

Tytuł artykułu

Merely a threat? Worldwide transformation as a chance of development - psychological reflection

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2011

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×