Szczegóły

Tytuł artykułu

Psychological consequences of money and money attitudes in dictator game

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0079-2993

Referencje

Bajcar B. (2004), Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1032, 27. ; Belk R. (1990), The sacred meanings of money, Journal of Economic Psychology, 11, 1, 35, doi.org/10.1016/0167-4870(90)90046-C ; Bhardwaj S. (2010), Modeling Money Attitudes to Predict Loan Default, The IUP Journal of Bank Management, 9, 1/2, 12. ; Burgess S. (2005), The importance and motivational content of money attitudes: South Africans with living standards similar to those in industrialised Western countries, South African Journal of Psychology, 35, 1, 106, doi.org/10.1177/008124630503500107 ; Camerer C. (2003), Behavioral game theory: Experiments in strategic interaction. ; Fiske A. (1992), The four elementary forms of sociality: Framework for a unified theory of social relations, Psychological Review, 99, 4, 689, doi.org/10.1037/0033-295X.99.4.689 ; Furnham A. (1984), Many sides to the coin: The psychology of money usage, Personality and Individual Differences, 5, 5, 501, doi.org/10.1016/0191-8869(84)90025-4 ; Furnham A. (1999), The saving and spending habits of young people, Journal of Economic Psychology, 20, 677, doi.org/10.1016/S0167-4870(99)00030-6 ; Gąsiorowska A. (2003). <i>Jeden pieniądz, wiele spraw. Konstrukcja i weryfikacja skali postaw wobec pieniędzy.</i> Institute of Organization and Management Report, PRE no. 53. Wroclaw: Wroclaw University of Technology. ; Gąsiorowska, A. (2008). <i>Skala Postaw Wobec Pieniędzy SPP2008. Podręcznik.</i> (Unpublished manuscript). Institute of Organization and Management, Wroclaw: Wroclaw University of Technology ; Gąsiorowska A. (2010), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności, 177. ; Gąsiorowska A. (2011), Czy dla każdego większa ilość pieniędzy oznacza lepszą sytuację finansową? Postawy wobec pieniędzy a spostrzeganie własnego dochodu, Psychologia ekonomiczna, 1, 5. ; Gąsiorowska A. (2010), Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość- pieniądze-konsumpcja, 107. ; Gąsiorowska A. (2011), Would you do something for me? The effects of money activation on social behavior and social preferences in young children, Journal of Economic Psychology, doi.org/10.1016/j.joep.2011.11.007 ; Gino F. (2009), The abundance effect: Unethical behavior in the presence of wealth, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109, 2, 142, doi.org/10.1016/j.obhdp.2009.03.003 ; Hanley A. (1992), Compulsive buying: An exploration into self esteem and money attitudes, Journal of Economic Psychology, 13, 5, doi.org/10.1016/0167-4870(92)90049-D ; Hełka, A. M. (2010). <i>The influence of situational factors on adults' and children's socially oriented preferences in two-person economic games.</i> (Unpublished final reportof the implementation ofthe KBN grant No. NN106128). Warsaw School of Social Science and Humanities, Wroclaw Faculty. ; Kahneman D. (1986), Fairness as a constraint on profit seeking: Entitlements in the market, American Economic Review, 76, 4, 728. ; Kay A. (2004), Material priming: The influence of mundane physical objects on situational construal and competitive behavioral choice, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 95, 1, 83, doi.org/10.1016/j.obhdp.2004.06.003 ; Lea S. (2006), Money as tool, money as drug: The biological psychology of a strong incentive, Behavioral and Brain Sciences, 29, 2, 161. ; Lim V. (2003), Sex, financial hardship and locus of control: An empirical study of attitudes towards money among Singaporean Chinese, Personality and Individual Differences, 34, 411, doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00063-6 ; Luna-Arocas R. (2004), The love of money, satisfaction and the Protestant work ethic: Money profiles among university professors in the U.S.A. and Spain, Journal of Business Ethics, 50, 329, doi.org/10.1023/B:BUSI.0000025081.51622.2f ; Oberholzer-Gee F. (2008), Fairness in extended dictator game experiments, Economic Analysis, 8, 1, 1. ; Olszanska, A. (2011). <i>Skłonność do egalitaryzmu u dzieci i ich rodziców w grze typu dyktator.</i> (Unpublished Master of Art thesis). Warsaw School of Social Science and Humanities, Wroclaw Faculty. ; Roberts J. (2001), Money Attitudes, credit card use, and compulsive buying among American college students, Journal of Consumer Affairs, 35, 2, 213, doi.org/10.1111/j.1745-6606.2001.tb00111.x ; Roberts J. (1999), Money attitudes and compulsive buying: an exploratory investigation of the emerging consumer culture in Mexico, Journal of International Consumer Marketing, 11, 4, 53, doi.org/10.1300/J046v11n04_04 ; Tang T. (1992), The meaning of money revisited, Journal of Organizational Behavior, 13, 197, doi.org/10.1002/job.4030130209 ; Tang T. (1995), The development of a short money ethic scale: Attitudes toward money and pay satisfaction revisited, Personality and Individual Differences, 19, 809, doi.org/10.1016/S0191-8869(95)00133-6 ; Tang T. (2007), Income and quality of life: Does the love of money make a difference?, Journal of Business Ethics, 72, 375, doi.org/10.1007/s10551-006-9176-4 ; Tang T. (2003), Income, money ethic, pay satisfaction, commitment, and unethical behavior: Is the love of money the root of evil for Hong Kong Employees?, Journal of Business Ethics, 46, 13, doi.org/10.1023/A:1024731611490 ; Tang T. (2004), Does the love of money moderate and mediate the income-pay satisfaction relationship?, Journal of Managerial Psychology, 19, 2, 111, doi.org/10.1108/02683940410526091 ; Tang T. (2006), Income, the love of money, pay comparison, and pay satisfaction: Race and gender as moderators, Journal of Managerial Psychology, 21, 5, 476, doi.org/10.1108/02683940610673988 ; Tang T. (2004), The love of money and work-related attitudes: Money profiles in Macedonia, Journal of Managerial Psychology, 19, 5, 542, doi.org/10.1108/02683940410543614 ; Tatzel M. (2002), Money worlds' and well-being: An integration of money dispositions, materialism and price-related behavior, Journal of Economic Psychology, 23, 1, 103, doi.org/10.1016/S0167-4870(01)00069-1 ; Vohs K. (2006), The psychological consequences of money, Science, 314, 1154, doi.org/10.1126/science.1132491 ; Vohs K. (2008), Merely activating the concept of money changes personal and interpersonal behavior, Current Directions in Psychological Science, 17, 3, 208, doi.org/10.1111/j.1467-8721.2008.00576.x ; Wąsowicz-Kiryło G. (2008), Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka. ; Wernimont P. (1972), The meaning of money, Journal of Applied Psychology, 56, 218, doi.org/10.1037/h0033107 ; Yamauchi K. (1982), The development of a money attitudes scale, Journal of Personality Assessment, 46, 522, doi.org/10.1207/s15327752jpa4605_14 ; Zaleśkiewicz, T., Gąsiorowska, A., Łuszczyńska, A., Kesebir, P., & Pyszczyński, T. (under review). Money and immortality: Effects of mortality salience on the valuation of money. ; Zhang L. (2009), An exchange theory of money and self-esteem in decision making, Review of General Psychology, 13, 1, 66, doi.org/10.1037/a0014225 ; Zhou X. (2009), The symbolic power of money: Reminders of money alter social distress and physical pain, Psychological Science, 20, 700, doi.org/10.1111/j.1467-9280.2009.02353.x ; Tang T. (2005), Money profiles: the love of money, attitudes, and needs, Personnel Review, 34, 603, doi.org/10.1108/00483480510612549

DOI

10.2478/v10059-012-0003-8

×