Szczegóły

Tytuł artykułu

Development of interpersonal trust among children and adolescents

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2012

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×