Szczegóły

Tytuł artykułu

Attachment style, relationship status, gender and relational competences among young adults

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2012

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×