Szczegóły

Tytuł artykułu

Perceptual global processing and hierarchically organized affordances – the lack of interaction between vision-for-perception and vision-for-action.

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/v10059-012-0017-2

×