Szczegóły

Tytuł artykułu

The foremost gift or the impossible ideal to reach? Valorial components of forgiveness among Italian adolescents

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/v10059-012-0022-5

×