Szczegóły

Tytuł artykułu

Styles of behaviour in interpersonal conflict concept and research tool (Conflict behaviour questionnaire).

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/v10059-012-0026-1

×