Szczegóły

Tytuł artykułu

Burial rituals and cultural changes in the polish community – a qualitative study

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2012

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/v10059-012-0032-3

×