Szczegóły

Tytuł artykułu

The relationship between neuroticism, coping styles and emotions in women with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome: A moderated mediation analysis

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/ppb-2013-0001

×