Szczegóły

Tytuł artykułu

Methodological considerations in studying awareness during learning: Part 1: Implicit learning

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/ppb-2013-0011

×