Szczegóły

Tytuł artykułu

If I want to perform better, then how should I feel?

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×