Szczegóły

Tytuł artykułu

Anger Makes You Feel Stronger: The Positive Influence of Trait Anger in a Real-Life Experiment

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/ppb-2013-0017

×