Szczegóły

Tytuł artykułu

Anxiety and self-esteem before surgery in patients suffering from cancer. Implicit self-esteem compensation in ego-threatening conditions

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/ppb-2013-0025

×