Szczegóły

Tytuł artykułu

Type of social participation and identity formation in adolescence and emerging adulthood

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/ppb-2013-0031

×