Szczegóły

Tytuł artykułu

Methodological considerations in studying awareness during learning. Part 2: Second Language Acquisition

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/ppb-2013-0037

×