Szczegóły

Tytuł artykułu

Association between social support and temperament and the intensity of PTSD symptoms in a sample of HIV positives

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

×