Szczegóły

Tytuł artykułu

The Continuum of Conscientiousness: The Antagonistic Interests among Obsessive and Antisocial Personalities

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/ppb-2014-0008

×