Szczegóły

Tytuł artykułu

Individual Differences in Coping with Mortality Salience in Germany vs. Poland: Cultural World View or Personal View Defense?

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/ppb-2014-0030

×