Szczegóły

Tytuł artykułu

The effect of metacognitive self on confirmation bias revealed in relation to community and competence

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/ppb-2014-0037

×