Szczegóły

Tytuł artykułu

Special Issue of Polish Psychological Bulletin on “Agency and communion in social cognition and behavior”

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2014

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/ppb-2014-0047

×