Szczegóły

Tytuł artykułu

Competence over Communion: Implicit Evaluations of Personality Traits During Goal Pursuit

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Identyfikator

ISSN 0079-2993

DOI

10.2478/ppb-2014-0051

×